Giỏ hàng

Điều Khoản Và Điều Kiện

1. GIỚI THIỆU

1.1 Chúng tôi là THE K300 Streetwear & Unisex, giao dịch qua trang Web https://3hundred.vn

1.2 Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho các sản phẩm bán trên trang web https://3hundred.vn. Khi đồng ý đặt mua hàng, quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện này. 
 

2. ĐỊNH NGHĨA

2.1 Trong các Điều khoản và Điều kiện này: 
a) "Quý khách" hay "khách hàng" là bất kỳ cá nhân nào đặt hàng trên trang Web https://3hundred.vn;

b) "Đơn hàng" có nghĩa là đơn hàng do quý khách đặt trên trang Web để mua sản phẩm từ chúng tôi;

c) "Thông báo" có nghĩa là email của https://3hundred.vn gửi đến quý khách để thông báo chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của quý khách;

d) "Xác Nhận Đơn Hàng" có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi email cho quý khách để xác nhận về đơn đặt hàng của quý khách;

e) Những từ ám chỉ "điều khoản" có nghĩa là những mục và điều trong bản điều khoản và điều kiện này; 

2.2 Các tiêu đề chỉ mang tính tham khảo chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích hay cấu trúc của các điều khoản và điều kiện này;

2.3 Những từ thể hiện số ít bao gồm luôn cả số nhiều và ngược lại. Những từ thể hiện giới tính bao gồm các giới tính và những từ liên quan đến người bao gồm các cá nhân, công ty, tập đoàn, hoặc liên doanh;

2.4 Những từ mang nghĩa "bao gồm" hoặc tương tự có nghĩa là không có giới hạn.
 

3. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

3.1 Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc buôn bán và cung cấp sản phẩm. Các điều khoản & điều kiện này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa THE K300 và khách hàng và thay thế bất kỳ và toàn bộ những thỏa thuận đang có và tồn tại cùng lúc giữa THE K300 và khách hàng. Điều khoản nào bị hủy bỏ trong bản điều khoản và điều kiện này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và ký bởi người có thẩm quyền của THE K300.

3.2 Khi quý khách gửi đơn hàng cho chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông tin để giao hoặc nhận hàng, điều này không được coi là quý khách chấp nhận chính thức các điều khoản và điều kiện này. Không có điều khoản và điều kiện nào ở đây ảnh hưởng đến quyền pháp định của quý khách (bao gồm cả quyền yêu cầu hàng hóa mua từ cửa hàng phải theo đúng với mô tả của nó, phù hợp với mục đích sử dụng và chất lượng đạt yêu cầu).

3.3 Các điều khoản và điều kiện này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ. 

3.4 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những điều khoản và điều kiện này mang tính ràng buộc, trừ khi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi. 
 

4. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VỀ MUA BÁN

4.1 Cách đặt đơn hàng
(a)    Thông tin được cung cấp bởi bảng điều khoản và điều kiện này và những chi tiết khác trên trang Web không hình thành đề nghị mua bán mà chỉ là lời mời chào. Không đơn hàng của bất kỳ sản phẩm nào được hình thành giữa THE K300 và quý khách cho đến khi quý khách nhận được trả lời của THE K300 ( bằng email, điện thoại hoặc tin nhắn) chấp nhận đề nghị giao dịch ( chấp nhận đơn hàng) và đơn hàng của quý khách đã được tiến hành thành công.

(b)    Chúng tôi sẽ không giao hàng cho đến khi đơn hàng được chấp nhận bởi chúng tôi. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho quý khách qua điện thoại, dưới hình thức văn bản tên là " Xác Nhận Đơn Hàng" nói rõ là chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý khách. Tùy theo đơn hàng, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận đơn hàng của quý khách vì bất cứ lý do nào, kể cả không có hàng để cung cấp hoặc cung cấp cho quý khách sản phẩm khác (trong trường hợp này chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách xác nhận lại đơn hàng trước).

(c)    Để gửi đơn hàng, quý khách sẽ được yêu cầu làm theo hướng dẫn quy trình mua sắm trực tuyến của trang Web. Sau đó quý khách sẽ nhận được Xác Nhận Đơn Hàng như là một thông báo xác nhận về đơn hàng của quý khách.

(d)    Đơn hàng chỉ được cho là chấp nhận bởi quý khách khi đơn hàng đang được giao tới địa chỉ giao hàng mà quý khách cung cấp.

(e)    Đơn hàng chỉ liên quan đến những sản phẩm mà chúng tôi gửi đến cho quý khách. Nếu đơn hàng của quý khách có nhiều hơn một sản phẩm, thì những sản phẩm đó có thể được giao đến cho quý khách trong những gói hàng khác nhau ở những thời điểm khác nhau.

(f)    Khi quý khách gửi đơn hàng trên trang Web, quý khách đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện này tại thời điểm đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm xem lại những điều khoản và điều kiện mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.

(g)    Cho đến lúc chấp nhận đơn hàng của quý khách, chúng tôi có quyền từ chối tiến hành đơn hàng và quý khách có quyền hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi hay quý khách hủy đơn hàng trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc giao dịch ngân hàng cho đơn hàng đó.

4.2 Giá và phương thức thanh toán
Mặc dù chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng tất cả các chi tiết, miêu tả và giá hiển thị trên trang Web là chính xác, đôi khi sẽ có một số trường hợp bị lỗi. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi về giá của bất kỳ sản phẩm nào mà quý khách đã đặt hàng chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách trong thời gian sớm nhất có thể và gửi đến quý khách lựa chọn để xác nhận lại đơn hàng với giá chính xác hay là hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với quý khách, chúng tôi sẽ tự động hủy đơn hàng. Nếu quý khách hủy đơn hàng trước khi chúng tôi vận chuyển đến cho quý khách, và quý khách đã thanh toán cho đơn hàng trước đó, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đã thanh toán cho quý khách.

4.3 Đặt nhầm Đơn hàng
Nếu quý khách nhận ra đã phạm sai lầm với đơn hàng của mình sau khi đã gửi đơn hàng tới trang Web, xin vui lòng liên hệ Hotline: 0903.078.300. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu của quý khách.

4.4 Từ chối Đơn hàng
(a)    Chúng tôi có thể thu hồi bất kỳ sản phẩm nào trên trang Web tại bất kỳ thời điểm nào và/ hoặc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên trang Web. Chúng tôi sẽ cố gắng để luôn có thể thực hiện tất cả đơn hàng nhưng có thể sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi cần phải từ chối thực hiện đơn hàng sau khi chúng tôi đã gửi Xác Nhận Đơn Hàng, và đồng thời đó cũng là quyền lợi của chúng tôi để thực hiện việc đó vào bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của chúng tôi.

(b)    Trường hợp chúng tôi hủy bỏ đơn hàng và quý khách đã thanh toán cho đơn hàng của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền mà quý khách đã thanh toán cho chúng tôi. 

(c)    Chúng tôi không có trách nhiệm đối với quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào về lý lo mà chúng tôi thu hồi bất kỳ sản phẩm nào từ trang Web, cho dù là sản phẩm đó đã được bán cho quý khách hay chưa bán, hoặc việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên trang Web hoặc từ chối thực hiện hoặc chấp nhận đơn hàng.
 

5. GIAO HÀNG

5.1 Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà quý khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.

5.2 Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoảng thời gian mà chúng tôi đã định trước cho quý khách tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn Hàng) chứ chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi Quý khách đặt hàng hoặc trong Xác Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong vòng 2 ngày làm việc tính từ ngày Quý khách đặt hàng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.

5.3 Chúng tôi sẽ cho quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng.

5.4 Khi hàng được giao, quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Quý khách nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này quý khách cần nói chuyện lại với chúng tôi về sản phẩm đã mua.

5.5 Xin quý khách lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua thông tin liên lạc mà quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.

5.6 Chúng tôi gói hàng bằng bao bì chuẩn của chúng tôi. Nếu quý khách có yêu cầu gói hàng bằng bao bì khác thì sẽ phải trả thêm phí.

5.7 Mọi sự rủi ro sẽ do quý khách chịu trách nhiệm khi hàng đã giao. Kể từ khi mọi rủi ro về sản phẩm được chuyển giao cho quý khách, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của sản phẩm đó.

5.8 Quý khách phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng nó, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở.

5.9 Quý khách phải đảm bảo rằng quý khách sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà chúng tôi đã đưa ra.

5.10 Nếu quý khách không thể có mặt để nhận hàng, chúng tôi sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.

5.11 Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà quý khách muốn.
 

6. HỦY ĐƠN HÀNG BỞI KHÁCH HÀNG (SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI)

Nếu quý khách muốn hủy đơn hàng, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng qua số điện thoại 0903.078.300. Quý khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy đơn hàng nào. Một khi hàng đã được chuyển đi thì nó sẽ không thể bị hủy được và các sản phẩm phải được trả lại chúng tôi theo hướng dẫn được đưa ra bởi bộ phận chăm sóc khách hàng (Xin vui lòng gọi số điện thoại phía trên).
 

7. CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

7.1 Nếu quý khách hoàn toàn không hài lòng về việc mua sắm của mình, quý khách có thể đổi lại sản phẩm cho chúng tôi trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày quý khách nhận được hàng. Sản phẩm phải chưa được sử dung, tem mác sản phẩm phải còn đính trên sản phẩm, và sản phẩm phải được gói theo trong bao bì gốc (nếu có).

7.2 Quý khách phải chắc chắn rằng sản phẩm được gửi đến cho chúng tôi với cùng tình trạng khi sản phẩm được nhận bởi quý khách và được gói theo đúng quy cách. Trong trường hợp sản phẩm được trả lại cho chúng tôi trong tình trạng không như ban đầu hoặc đã qua sử dụng, chúng tôi có quyền không chấp nhận nhận lại sản phẩm và gửi trả sản phẩm đó lại cho quý khách.

7.3 Chúng tôi chỉ đổi sản phẩm có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị của sản phẩm ban đầu.

7.4 Quý khách có thể thực hiện trả hàng cho chúng tôi qua bưu điện.

7.5 Sản phẩm chỉ có thể đổi 1 lần. Trong trường hợp sản phẩm quý khách cần đổi không còn, quý khách vui lòng đổi sang sản phẩm khác. 
 

8. SẢN PHẨM BỊ LỖI

8.1 Tất cả miêu tả, thông tin, tài liệu về sản phẩm đăng tải trên trang Web được cung cấp như thế và không hề thể hiện, ngụ ý hay bất kỳ cách nào khác về việc bảo đảm hàng hóa.

8.2 Hình ảnh sản phẩm trên trang Web có thể khác một chút so với sản phẩm thật mà quý khách nhận được.

8.3 Nếu sản phẩm mà quý khách nhận được bị lỗi, vui lòng liên lạc với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi và cung cấp mã số của đơn hàng, tên và địa chỉ của quý khách, chi tiết của sản phẩm và lý do trả hàng, và yêu cầu được trả hàng hay nhận sản phẩm thay thế của quý khách.

8.4 Sau khi nhận được sản phẩm, chúng tôi sẽ kiểm tra và chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về quyền của quý khách được đổi hàng qua điện thoại vào thời điểm sớm nhất có thể.

8.5 Trong trường hợp sản phẩm được trả lại không bị lỗi, chúng tôi có thể tùy theo quyết định của chúng tôi để quyết định không sửa chữa, thay thế hoặc nhận đổi lại sản phẩm của quý khách và chúng tôi có thể yêu cầu quý khách chi trả một khoản phí vận chuyển và phí dịch vụ thích hợp theo như biểu phí chuẩn hiện tại của chúng tôi.
 

9. BẢO HÀNH VÀ QUẢN LÝ KHIẾU NẠI

9.1 Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo đúng các điều khoản và điều kiện này với sự quan tâm và kỹ năng chuyên nghiệp.

9.2 Chúng tôi rất quan tâm về sự hài lòng của khách hàng. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào quý khách không hài lòng hoặc có thắc mắc. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của quý khách sớm nhất ngay khi có thể và sẽ liên lạc với quý khách khi chúng tôi nhận được bất kỳ thắc mắc hoặc phàn nàn nào có liên quan. Trong trường hợp bảo hành thường có sự liên quan của các nhà sản xuất, vì vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết thắc mắc hay phàn nàn của quý khách.

9.3 Trong trường hợp khiếu nại, sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu quý khách có thể mô tả được sản phẩm mà quý khách muốn khiếu nại càng chi tiết càng tốt. Và nếu có thể, cung cấp cho chúng tôi thông tin đơn hàng của quý khách. Nếu Quý khách không nhận được phản hồi gì từ chúng tôi trong vòng 5 ngày làm việc, xin vui lòng liên lạc lại.
 

10. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Xin vui lòng xem qua Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, cũng là một phần của điều khoản và điều kiện này.
 

11. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẤT KHẢ KHÁNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một đơn hàng nào do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của một bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển ("Trường hợp Bất Khả Kháng"), mặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được.
 

12. ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TRANG WEB

12.1 Quý khách có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, cho phép quý khách làm như vậy là hợp pháp và không có khả năng gây tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi, nhưng quý khách được lập một liên kết trong một cách nào đó để đề nghị bất kỳ hình thức hiệp hội, phê duyệt hoặc thông qua một phần của chúng tôi mà điều đó là điều không tồn tại.

12.2 Quý khách không phải thành lập một liên kết từ bất kỳ trang web mà không thuộc sở hữu của quý khách.

12.3 Trang Web này không được đóng khung trên bất kỳ trang nào khác, quý khách cũng không được tạo một liên kết tới bất kỳ phần nào của trang web này, ngoài trang chủ. Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại việc cho phép kết nối mà không cần thông báo.
 

13. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên mạng. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là Quý khách đã chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện mới đó.

Khi quý khách gửi đơn hàng trên trang Web, quý khách đồng ý rằng quý khách làm điều đó tùy thuộc vào các Điều Khoản và Điều Kiện hiện tại tại thời điểm quý khách gửi đơn hàng của mình. Quý khách có trách nhiệm xem xét các điều khoản và điều kiện mới nhất mỗi lần quý khách gửi đặt hàng của quý khách.